Granskningsrapport_arsredovisning_2014.pdf - Kalmar kommun

540

Delårsrapport - Vingåkers kommun

Aktuellt. SKL har i några korta informationsfilmer sammanfattat de viktigaste förändringarna som följer av den ändrade redovisningslagstiftningen för kommuner och landsting. Här finns … Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Lagstiftningskedjan Kommittédirektiv (1 st) 03 september 2014.

Skl ny kommunal redovisningslag

  1. Toys malmo
  2. Bäckagårdsskolan halmstad
  3. Kommunals stugor sydost
  4. Rawchokladfabriken återförsäljare
  5. Mikael damberg presskonferens

I en remiss som överlämnas till Lagrådet idag föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Den nya lagen ska göra redovisningen mer rättvisande, transparent och jämförbar. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting.

SKL: Informationsfilmer om ny kommunal redovisningslag KEF

15 apr 2015 skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag. Enligt lagen ska I förvaltningsberättelsen ingår en presentation av nyckeltal från SKL:s undersök- projekt som inte kommit igång exempelvis ny brandstation,. 3.1. 1 jan 2019 Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL. Uppdrag Psykisk utfärdat utifrån ny kommunal redovisningslag, Lag om.

Upplysningar om redovisningsprinciper - Årsredovisningen

av O Astros — SKL. Sveriges Kommuner & Landsting. SOU. Statens Offentliga Utredningar.

Skl ny kommunal redovisningslag

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har alltid vinnlagt sig om att hålla samman och företräda de 310 medlemmarnas kommunala självstyrelse. SKL har en stark identitet och hög trovärdighet.
Batef förhandling

Skl ny kommunal redovisningslag

Vid styrelsemötet den 24 mars beslutade styrelsen om ny uppdaterad information om Redovisning av överskottsmedel i pensionsförsäkringar. Hela informationen går att läsa på: Information_överskottsmedel.pdf Ny kommunal redovisningsdag Ny kommunal redovisningsdag.

SKL har i några korta informationsfilmer sammanfattat de viktigaste förändringarna som följer av den ändrade redovisningslagstiftningen för kommuner och landsting. Här finns både övergripande samt mer fördjupad information. Ny kommunal redovisningslag 2019. Ny kommunal redovisningslag – lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska tillämpas från och med räkenskapsår 2019.
Anti abortion protest

Skl ny kommunal redovisningslag mobacka ektorp
carina gustafsson facebook
olika dagar kalender
oppna apotek stockholm
sturegallerian stockholm
systembolaget mölnlycke öppet

Upplysningar om redovisningsprinciper - Årsredovisningen

Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal redovisnings normgivning har byggts in i lagen. 17 APRIL: (preliminärt) SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om vårpropositionen, inklu - sive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2019. 17 APRIL: Finansnätverk för kommuner, Stockholm.


Passagerarlista inmigrantes usa
lisa bollinger toledo

KOMMUNAL REDOVISNINGSLAG - Uppsatser.se

Ny kommunal redovisningslag 2018.