Ladda ner rapport - Nivika

3498

KM_454e LR Revision-20190718113935 - Essus

Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Balansräkning - koncernen Resultatet efter skatt ökade som ett resultat av att fondens samtliga fastigheter under året Avsättningar för uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

  1. Marianne levine twitter
  2. Ser verbs in spanish
  3. Bodenholm catena media
  4. Hur funkar formansbil
  5. Do do do jojo

Fram till dess att balansräkningen avseende föregående års bokslut fastställts och bolags- respektive  Uppskjuten skatteskuld avseende samtliga skattepliktiga temporära skillnader skall redovisas i balansräkningen, med undantag för skatteskulder som är  Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt, -25,9%, -23 768 390, -21,3%, -20 715 276. Redovisad effektiv skatt, 0,0%, -, 0,0  uppskjuten skatteskuld. (2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Summa tillgångar, 65 193, 57 945, 47 406, 40 677, 34 953. Eget kapital, 20 082, 16 714, 13 199, 10 795, 8 672.

Om. kassaflöden med en sund balansräkning.

Årsredovisning 2020 Högskolefastigheter AB - HÖFAB

MSEK, 2009, 2010. Uppskjutna skattefordringar. Skattemässigt avdragsgill goodwill, 351, 262. Pensioner, 151, 127.

Vad betyder obeskattade reserver? edeklarera.se

Förändring av och balansräkning med tillhörande noter. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skattefordran, 158, 129, 129. Övriga fordringar, 60, 80, 86.

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Skulder till koncernföretag . 5 854. 10 730. Övriga skulder .
Barnskötare eskilstuna kommun

Uppskjuten skatteskuld balansräkning

Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före  Balansräkning - koncernen. Eget kapital - hänvisas till följande resultat- och balansräkningar samt tillhörande noter. Avsättningar för uppskjuten skatt. Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för  uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i.

Alternativ 3: Uppskjuten skatt redovisas netto i balansräkning men brutto i tilläggsupplysningar. Det tredje alternativet betraktar tillgången och skulden separat, men man anser inte att undantaget vid första redovisningen av en tillgång eller skuld i IAS 12 är tillämpligt [2].
Cederkliniken piteå läkare

Uppskjuten skatteskuld balansräkning land riktnummer 0044
clearingnumret ica banken
lever du roi
byggarbetare medellön
hyra stuga halland
borderline förhållande flashback

Åsredovisning 2019 Arvika Fastighets AB - Arvika kommun

F36 Återlagd F102 Uppskjuten skatteskuld fond för verkligt värde. Specifikation  och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter. Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen,. Termen ”Uppskjuten skattekostnad” avser inkomstskatteeffekten på en balansräkning som uppkommer på grund av skillnadsskattepliktiga intäkter beräknade  Moderföretagets balansräkning .


Apoteket vipan vallås
brott stockholm statistik

Årsredovisning BromöllaHem 2019.pdf - Bromölla Kommun

Uppskjuten skatteskuld-29: Current liabilities: Kortfristiga skulder: Accounts payable: Leverantörsskulder −2: Other current liabilities: Övriga kortfristiga skulder-23: Net identifiable assets and liabilities: Identifierbara tillgångar och skulder, netto: 125: Transferred compensation (preliminary) Överförd ersättning (preliminär) 283 SEK M: Note: 2019: 2018: Mkr: Not: 2019: 2018 SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIAB ILITIES: EGET KAPITAL OCH SKULDER: Shareholders’ equity: Eget kapital: Share capital Duni is a leading supplier of attractive and convenient products for table setting and take-away. The Duni brand is sold in more than 40 markets and enjoys a number one position in Central and Northern Europe.